Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Support för anställda inom kommuner, regioner och myndigheter

Vi hjälper människor att leverera den bästa välfärden. Du tar enkelt hjälp av Samhällsservice i din kommunala, regionala och statliga myndighetsutövning. Du får bland annat hjälp med att realisera avtal, planering, inköp, leverantörssökning, digitala produkter och tjänster, analyser och marknadsutvärdering. Som anställd inom kommun och region är Samhällsservice din förlängda arm oavsett om du har fastnat i dina arbetsuppgifter eller snabbare behöver slutföra uppdraget.
Ett viktigt element i kommunala, regionala och statliga arbetsuppgifter är inköpsprocessen som steg för steg ska skapa goda offentliga affärer. Att samarbeta och göra affärer med den privata sektorn är av stor betydelse och som innebär framgångar för samhället i stort.
På ett säkert sätt levererar vi lyckade resultat till kommunala och regionala verksamheter samt statliga verk. Du hittar flera exempel på vilka samhällsuppdrag vi hjälper till med under fliken ”Hur arbetar vi?”.

Anställda inom kommun, region och myndigheter får rätt hjälp i samarbete med Samhällsservice

Rätt hjälp

Snabb hjälp

Korrekt hjälp

Aktuellt