Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Aktuellt

Kränkningsanmälan skolan

I svensk skola gäller förbud mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Alla former av kränkningar kan anmälas. Det är skolan som i första hand ska upprätthålla

Flytta med barn utan godkännande

Det kan vara brottsligt att flytta med barn utan godkännande från den andra vårdnadshavaren. Enligt föräldrabalken ska vårdnadshavarna gemensamt fatta beslut i personliga angelägenheter som