Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Barnrättsgruppen står på barnens sida mot alla

Barnrättsgruppen arbetar för vårdnadshavarna mot myndigheternas tvångsåtgärder
Det finns en organisation i Sverige som sticker ut – det är Barnrättsgruppen

Med gedigen erfarenhet av olagliga men också korrupta tvångsåtgärder mot barn har Barnrättsgruppen kommit att arbeta med kraftfull effekt för att familjer ska ha ett gott skydd i det medlemskap man betalar för till Barnrättsgruppen. Medlemskapet har en väldigt låg avgift för att kunna finansiera Barnrättsgruppens dagliga verksamhet.

Genom att gå med Barnrättsgruppen har familjer ett stort stöd i att Barnrättsgruppen kommer göra allt de kan för barnet om myndigheter riktar tvångsåtgärder mot barnet. Tvångsåtgärder mot barn har blivit allt vanligare i Sverige med anledning av att det finns allt fler myndigheter i Sverige.

Många gånger har inte heller de myndighetsanställda någon erfarenhet av barn och blandar in personliga åsikter i sina bedömningar som kan få förödande konsekvenser för barnet och dess familj.

Barnrättsgruppen arbetar mot orättvisor och mot olagliga tvångsåtgärder

Barnrättsgruppen kom till i samband med att tvångsåtgärder riktades mot ett stort antal barn i Sverige och barnfamiljer sedan stod utan råd, vägledning eller hjälp.

Barnfamiljer var oftast lämnade åt myndigheternas beslut utan att kunna föra sina talan på bästa möjliga sätt.

Det finns ett stort antal myndigheter i Sverige och som barnfamilj försöka arbeta mot en kraftfull myndighet är nästintill omöjligt och det är därför Barnrättsgruppen finns till för att arbeta för vårdnadshavarna/föräldrarnas intressen och inte myndigheternas.

Gå med Barnrättsgruppen här