Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Begär hjälp här (anställd inom kommun, region, myndighet m.m)

Hjälp till kommun, region, myndigheter m.m

Letar du efter en leverantör, ska du göra ett inköp eller behöver du anlita en programmerare? Oavsett vilken förfrågan du har får du understöd på rätt sätt i den privata sektorn.

Du begär hjälp i dina kommunala och regionala arbetsuppgifter i formuläret nedan. Presentera ditt uppdrag så fritt och utförligt som möjligt. Samhällsservice kommer sedan att presentera de bästa lösningar vi har.

Du som är anställd inom kommun eller region kan använda Samhällsservice:s kapacitet på marknaden för olika lösningar. Samhällsservice som utför många samhällsuppdrag inom en mängd områden, bland annat:

 • Inköp
 • Hitta leverantörer
 • Digitalisering och digitala tjänster
 • Avfall och återvinning
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Bygga och bo
 • Energi
 • E-tjänster
 • Evenemang
 • Familjehemsplacering
 • Finansverksamhet
 • Fritid
 • Förskola, skola och utbildning
 • Idrott
 • Innovation
 • Klimat och miljö
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Natur, parker och grönområden
 • Näringsliv och arbete
 • Omsorg och vård
 • Socialtjänst
 • Säkerhetsarbete
 • Trafik, gator och resor
 • Äldreomsorg