Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Brukarkort för parkeringsböter

Med ett brukarkort reglerar du ansvarsfördelning vid utlåning av ett fordon.

När du lånar ut en bil eller annat fordon är det viktigt att du avtalar skriftligt om vem som ska betala parkeringsböterna. Brukarkortet reglerar parkeringsböter för anställda och även för lånade fordon mellan privatpersoner.

Trots att parkeringsböterna initialt är riktade mot föraren, är det fordonets ägare som har ansvaret för betalningen. För att effektivt hantera sådana situationer är det därför viktigt att skaffa ett avtal med brukarkort.

Brukarkortet utgör en formell överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde, med tillägg för hanteringen av parkeringsböter. Avtalet klargör om det är den anställdes skyldighet att ansvara för kostnaden av eventuella parkeringsböter som uppstår i samband med användningen av ett specifikt företagsfordon. Regleringen kan även göras mellan privatpersoner.

Skaffa avtal innan någon brukar ett fordon

Att ingå skriftliga avtal innan ett fordon används inom ett företag eller en organisation är en åtgärd som minskar risken för konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta avtal är också särskilt viktigt att upprätta mellan privatpersoner. Genom att klart och tydligt fastställa att arbetstagaren är ansvarig för att hantera sina egna parkeringsböter, bidrar man också till att förbättra trafiksäkerheten.

En del arbetsgivare är osäkra

Många företag förväntar sig att de anställda tar personligt ansvar för att betala sina egna parkeringsböter när de använder företagsbilar, men de är medvetna om de har det slutliga ansvaret för att säkerställa att böterna blir betalda. Detta leder till en situation där företagen måste skaffa särskilda skriftliga avtal för att tydligt definiera ansvarsfördelningen gällande parkeringsböterna. Muntliga överenskommelser räcker inte alltid till.