Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Brukarkort gratis? – så laddar du ner mallen

Vad är ett brukarkort?

Ett brukarkort är en form av fullmakt som styrker att föraren eller brukaren av bilen har rätt att få köra fordonet. I ett brukarkort framgår det att föraren av bilen har av ägaren fått tillstånd att få köra bilen. Ägaren av fordonet måste underteckna handlingen för att brukarkortet ska anses vara giltigt.

I ett brukarkort finns uppgifter om ägaren, vem som framför bilen, bilens registreringsnummer, fordonet modell, adressuppgifter med telefonnummer samt annan nödvändig information för att brukarkortet ska anses vara giltig.

Varför behöver jag ett brukarkort?

När du kör en lånad bil eller annat fordon som är registrerad på en annan person eller företag kan du använda brukarkort för fordon. Kortet används för att styrka att du har rätt att bruka fordonet du inte äger.

Du kan använda brukarkortet för fordon för att styrka att du är den person som är brukaren men inte ägaren, till bland annat:

  • Poliskontroll i Sverige och utomlands
  • Domstol
  • Kommuner
  • Parkeringsbolag
  • Bostadsrättsföreningens parkering
  • Boendeparkering
  • Övriga myndigheter

Hur får jag ett gratis brukarkort och vart laddar jag ner en mall?

Ett brukarkort går tyvärr inte att få gratis. Det finns tyvärr ingen möjlighet att erhålla ett gratis brukarkort.

För att få ett brukarkort utfärdat så är detta förenat med en avgift och behöver betalas innan man får brukarkortet.

All nödvändig information finner man på Brukarkort.se. Har du frågor och funderingar så går det alltid bra att kontakta kundtjänsten hos Brukarkort.se

Så enkelt beställer du ett brukarkort

Du beställer ett brukarkort genom att surfa in på brukarkort.se och fyller i alla nödvändiga uppgifter i det stegvisa beställningsformuläret.