Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Brukarkort visar att du får nyttja en tjänstebil eller förmånsbil

Skaffa brukarkort för fordon från officiella www.brukarkort.se. En brukarkort är ett bevis på att du har rätt att får köra en bil som du inte står registrerad på, exempelvis en tjänstebil, förmånsbil eller en bil som någon vän eller familjemedlem äger. Att ha med sig dokumentet i bilen är allt viktigare då allt fler svenskar i stor utsträckning kör bilar som står registrerade på andra personer eller på företaget. Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att skaffa ett brukarkort.

Klicka här för att skaffa brukarkort för bil.

När du nyttjar en bil som du inte står registrerad på kan det ge upphov till vissa problem, exempelvis när du kör bilen och blir stoppad av polisen – både i Sverige och utomlands. Det är ofta frågan kommer från myndigheter om vem som är ägaren till bilen. Att vara ägare och den som nyttjar bilen är två olika saker. För att du snabbt ska kunna bevisa att du har rätt att nyttja fordonet kan du skaffa ett brukarkort online.

Ett brukarkort kan du även använda när du ska skaffa en boendeparkering med en bil du inte står registrerad på. Kommuner i Sverige kräver att den som kör en tjänstebil privat och vill skaffa en boendeparkering, visar upp ett intyg som styrker att bilen nyttjas av den som ska använda boendeparkeringen.

Fordonspolicy

Tänk på att när du kör en bil du inte står registrerad på kan du komma att behöva bevisa att du får köra bilen och att du använder den privat. Du kan komma att behöva bevisa att du brukar bilen till myndigheter och organisationer beroende på ditt individuella ärende.

Bland annat kan du visa upp brukarkortet vid nedan ärenden:

  • Myndigheter utomlands
  • Myndigheter i Sverige
  • Poliskontroller
  • Kommuner
  • Boendeparkering
  • Gränskontroller

När du kör en förmånsbil

När du använder din förmånsbil för privata resor kan du komma tillfällen då du behöver styrka att du är den person som nyttjar bilen. För att kunna styrka detta ska uppgifter till företaget som tillhandahåller förmånsbilen till dig finnas med i brukarkortet tillsammans med dina uppgifter.

Klicka här för att skaffa brukarkort för bil.