Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Flytta med barn utan godkännande

Det kan vara brottsligt att flytta med barn utan godkännande från den andra vårdnadshavaren. Enligt föräldrabalken ska vårdnadshavarna gemensamt fatta beslut i personliga angelägenheter som rör barnet. Det innebär att vårdnadshavarna måste respektera varandras vilja när barn ska flytta. Om en vårdnadshavare bestämmer sig för att flytta kan godkännandet ske med handlingen ”samtycke – flytta med barn”.

Beroende på var den andra föräldern ska flytta gäller vissa regler. En förenklad regel är att om barnet flyttar för långt bort från tidigare bostad ska båda vårdnadshavarna godkänna detta. Om vårdnadshavarna inte kommer överens om flytten måste ni söka ensam vårdnad. Så fort vårdnadshavare är oense om vissa frågor är det föräldrabalken som reglerar hur saker och ting ska gå till.

En vårdnadshavare får inte ensam fatta ett eget beslut om att flytta barnet då barnets bostadsort är ett viktigt beslut inför framtiden. Beslut som rör barnets bosättning kräver alltid båda föräldrarnas samtycke när föräldrarna har gemensam vårdnad.

Om vårdnadshavarna är överens

Om du och den andra vårdnadshavaren har kommit överens om en flytt kan ni fylla i ett samtycke som visar att barnet får flytta till annan plats. Ni fyller i samtycket och betalar avgiften. Båda vårdnadshavarna ska signera handlingen och spara en varsin kopia.

Tänk på att inte flytta om ditt barns andra förälder inte har godkänt flytten. Du riskerar att få ärendet prövat i domstol, vilket kan resultera i ett straffansvar. Det är därför alltid bra att dokumentera alla överenskommelser.

Så skaffar du samtycke – flytta med barn
  1. Klicka dig vidare här
  2. Fyll i alla krav på uppgifter
  3. Betala avgiften och signera handlingen

Tänk på att spara en varsin kopia av samtycket.