Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Flytta till annan kommun med barn

Om en av föräldrarna flyttar till en annan kommun med barn utan godkännande från den andra föräldern kan socialtjänsten kopplas in. I värsta fall kan den föräldern som flyttar med barnet förlora vårdnaden. Det är därför extra viktigt att vårdnadshavare dokumenterar att en flytt till en annan kommun har godkänts. Vårdnadshavare kan skaffa ”samtycke – flytta med barn” som är en handling där godkännandet styrks.

En vårdnadshavare får inte flytta med sitt barn om inte den andra föräldern gemensamt har fattat beslutet. Dessa regler finns till för barnets bästa. Samtliga personliga angelägenheter som rör barnet och dess beslut ska fattas gemensamt av vårdnadshavaren, detta anges i den svenska föräldrabalken.

Vårdnadshavare ska respektera det gemensamma beslutet och ur juridiskt synpunkt är det ytterst viktigt att dokumentera samtycket. För smidig handläggning kan valfri vårdnadshavare ladda ner tillståndet ”samtycke – flytta med barn” online.

När krävs samtycket?

När ett barn har två vårdnadshavare och den andra föräldern vill flytta med barnet till en annan kommun ska ett samtycke finnas. Detta gäller alltid när barnet har två vårdnadshavare som har vårdnaden av barnet. Om barnet har en vårdnadshavare och den andra föräldern har umgängesrätt måste detta respekteras.

Det är viktigt att spara samtycket som ett bevis på att en flytt till en annan kommun har godkänts. Både inför eventuell skolgång, domstol eller annat viktigt som rör barnet.

Så skaffar du samtycke – flytta med barn

För att beställa samtycket ska du gå in på webbplatsen och fylla i uppgifter om minderårig, vårdnadshavarna och var flytten ska ske.

  1. Klicka här för att ladda ner samtycket
  2. Fyll i uppgifterna
  3. Betala avgiften och hämta samtycket
  4. Vårdnadshavarna ska signera handlingen