Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Föräldramedgivande – vi reder ut vad som gäller

Föräldramedgivande – när barn reser utomlands

Ett föräldramedgivande är ett intyg som föräldrarna undertecknar för att gemensamt i skrift styrka att barnets resa får genomföras. Föräldramedgivandet ska sedan på förfrågan kunna uppvisas till bl.a. flygbolag och myndigheter i andra länder. Ytterligare kontroller kan komma att ske.

Om ett föräldramedgivande inte kan uppvisas så är det en förhöjd risk att resan kan komma att ifrågasättas och sedan avbrytas. Flygbolag får i vissa fall inte släppa iväg minderåriga barn till andra länder om inte ett föräldramedgivande kan uppvisas.

För att ett föräldramedgivande ska anses vara giltigt så behöver en del uppgifter finnas med. Närmare om detta ser du lite längre ner.

Vilka uppgifter behöver finnas med i föräldramedgivandet?

Kortfattat så behöver vårdnadshavarnas uppgifter finnas med tillsammans med kontaktuppgifter, barnets uppgifter behöver givetvis även finnas med tillsammans med reseplanen.

Frågor och svar

Handlingen utfärdas omgående och sänds över till den e-postadress som du uppger i din beställning.

Ja, länder och även flygbolag har krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas annars riskerar barnets resa att båda stoppas och kontrolleras.

Ett föräldramedgivande krävs när ett barn reser ensamt, med endast en vårdnadshavare eller med någon annan än vårdnadshavarna.