Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Hämtningstillstånd av barn från förskola, fritidshem etc

Hämtningstillstånd av barn från förskola, fritidshem etc.

Ett hämtningstillstånd är ett tillstånd som visar vilka personer som får hämta ditt minderåriga barn från förskola, fritidshem eller skola. Det är vårdnadshavarna som ska skriva under hämtningstillståndet och lämna in tillståndet till den skola minderåriga barn går på.

Enligt föräldrabalken ska vårdnadshavarna gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska skriva under hämtningstillståndet. Vårdnadshavarna kan själva bestämma vilka person som ska inrymmas i hämtningstillståndet.

När du har lämnat in hämtningstillståndet till den förskola, skola eller fritidshem som ditt barn går på gäller tillståndet tillsvidare. Tillståndet ger de personer du anger rätt att hämta ditt barn från den förskola eller fritidshem barnet går på.

Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna bestämmer själv vem eller vilka som får hämta det minderåriga barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken).

Varje förskola ansvarar för att barn inte ska fara illa och kan komma att kräva att få vårdnadshavarnas godkännande på vem eller vilka barnet får lämnas över till vid hämtning. Det är viktigt att barnet inte lämnas till en person som vårdnadshavarna inte önskar att barnet lämnas till.

Det är alltid upp till vårdnadshavarna eller föräldrarna att ge instruktioner om vem som får hämta barnet så kommer förskolan att anpassa sig till detta. Om barnet lämnas över till en person som vårdnadshavarna inte vill är det viktigt att ett hämtningstillstånd lämnas in.

Frågor och svar

I vissa fall kan förskolor begära att den person som hämtar ett minderårigt barn legitimerar sig. Detta sker för att barnet inte ska fara illa ut.

Det är ytterst viktigt att båda vårdnadshavarna är överens om vilka som får hämta barnet. Ibland kan vårdnadshavarna inte komma överens om vilka som får hämta ett barn på grund av oro att tredje person för bort barnet eller liknande. Då är det viktigt att föräldrarna skriver under hämtningstillståndet och anger att endast vårdnadshavarna får hämta barnet.

Om vårdnadshavarna inte har kommit överens om att barnet får hämtas av en kusin ska inte förskolan lämna bort barnet.