Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hörby kommun – så begär du hjälp (för anställda)

Kommunal verksamhet

Klicka här för att direkt begära understöd och hjälp. (För anställda hos kommunen)

Varje kommun är en hemstad för människor. Varje dag arbetar kommunens medarbetare för att ge invånarna bra service. Tillsammans med kommunens anställda utför vi samhällsuppdrag som ska göra det lättare för invånarna att leva och bo i kommunen.

Samhällsservice:s samhällsuppdrag innebär att organisationen hjälper anställda inom kommunen att fatta rätt beslut oavsett ärendets karaktär. Det spelar heller ingen roll vilken yrkesroll eller branschområde den kommunalanställde är verksam i.

Här tar du hjälp av Samhällsservice i din kommunala utövning. Vi omfattas av alla branschområde inom kommunal verksamhet, vilket ska förenkla för dig som anställd när du behöver hjälp och rådgivning.

Samhällsservice tar emot alla kategorier av förfrågningar från alla anställda i kommunen. Specificera ditt ärendet så utförligt som möjligt för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Våra samhällsuppdrag finns inom en mängd områden, bland annat:
 • Inköp
 • Hitta leverantörer
 • Digitalisering och digitala tjänster
 • Avfall och återvinning
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Bygga och bo
 • Energi
 • E-tjänster
 • Evenemang
 • Familjehemsplacering
 • Finansverksamhet
 • Fritid
 • Förskola, skola och utbildning
 • Idrott
 • Innovation
 • Klimat och miljö
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Natur, parker och grönområden
 • Näringsliv och arbete
 • Omsorg och vård
 • Socialtjänst
 • Säkerhetsarbete
 • Trafik, gator och resor
 • Äldreomsorg
Kontakta Samhällsservice

Du som är kommunalanställd får understöd direkt i dina arbetsuppgifter. Kontakta oss och presentera ditt behov och specificera ditt ärende så fritt och utförligt som möjligt genom att fylla i formuläret här. Vi återkommer sedan med förslag på lösningar.

Vi hjälper till i alla ärenden oavsett verksamhetsområde.