Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Latinamerikaner förnedras sexuellt av tulltjänstemän på Arlanda flygplats – skämmer ut Sverige

Samhällsservice hoppar in i debatten gällande dem tulltjänstemän på Arlanda flygplats som sexuellt ofredar latinamerikanska turister på så sätt att dessa tvingas visa sina nakna kroppar baserat på att de just har rest från sina hemländer i Latinamerika. Ett agerande som både skämmer ut Sverige något enormt men också målar ut Sverige till ett perverst land allt fler i omvärlden ogillar.

Vi menar på att man nu behöver kraftsamla och se till så att enskilda tulltjänstemän inte längre får arbeta kvar på Arlanda. Det finns ingen vettig själ som tycker det är okej att sexuellt ofreda våra latinamerikanska turister till den grad att dessa människor för evigt kommer att känna ett hat mot Sverige för att enskilda tulltjänstemän valde att begå sexuella övergrepp på Arlanda utan stöd i lag. Nu går det ju inte heller att ha stöd i lag för att kunna begå sexuella övergrepp dock verkar ett stort antal tulltjänstemän på Arlanda tycka att det är i sin ordning att få tvinga latinamerikaner att ta av sig kalsonger och trosor för att blotta sina könsorgan.

Vi behöver återställa den respekt vi i Sverige vill ha och inte tillåta sexuella ofredanden på Arlanda flygplats

I denna typ av sexuellt ofredande som nu har skett på Arlanda flygplats av tulltjänstemän så finns det tyvärr ingen förlåtelse, latinamerikaner som drabbats av tulltjänstemän på Arlanda har för evigt fått djupa sår i själen med ett hat mot vår land med anledning av de brott enskilda tulltjänstemän begick mot de latinamerikanska turisterna.

Sverige behöver återställa den respekt vi vill ha och det kan vi bara göra om vi avskedar samtliga tulltjänstemän som olagligt begått sexuella övergrepp mot latinamerikaner

Tulltjänstemännen på Arlanda flygplats har inte heller dokumenterat de ingripanden som skett mot latinamerikanska turister på besök i Sverige

Ett stort antal latinamerikanska turister har hamnar i klorna hos de tulltjänstemän som arbetar på Arlanda flygplats. Uppgifterna som gör gällande i ärende är att tulltjänstemännen på Arlanda helt enkelt väntar in flyg som inkommer till Arlanda och när passagerare kliver av flygplanen så förhörs resenärer där tulltjänstemän aggressivt frågar vilket land resenärerna har rest ifrån.

Vilket land reser du ifrån? What country are you travelling from vrålar tulltjänstemän till våra turister

Turister har sedan svarat att de rest från sina hemländer i Latinamerika och då har tulltjänstemän släpat med dessa till Tullverkets lokaler för att med tvång inspektera deras nakna kroppar utan någon misstanke om brott.

När allmänheten sedan begär ut dokumentationer och rapporter på de ingripanden som sker mot turister på Arlanda flygplats så finns det inga överhuvudtaget. Tulltjänstemän på Arlanda flygplats har alltså helt och hållet struntat i att rapportera in vad dessa gör om dagarna. Ett brott i sig som Justitieombudsmannen tidigare riktat mycket allvarlig kritik mot.

Tullinspektören Tomas Jönsson som är känd från gränsbevakarna struntar även han i att dokumentera ingripanden mot personer som kommer från latinamerika

En person som det i media har talats flitigt om är tullinspektören Tomas Jönsson som är 38 år gammal och är känd från TV-programmet Gränsbevakarna.

I ett fall så tvingade han med sig en person som rest från Latinamerika, denne man fick visa penis och rumpa efter att Tomas Jönsson beordrade detta med motiveringen att han har rest från Latinamerika. Det fanns ingen misstanke om brott eller annat stöd i lag som Tomas Jönsson kunnat luta sig mot.

Vidare har Tomas Jönsson också struntat i att dokumentera händelsen. Det finns ingen rapport hos Tullverket. Tullinspektören Tomas Jönsson har alltså brottsligt försökt att dölja vilka ingripanden han gör mot människor på Arlanda.

JO (Justitieombudsmannen) som tidigare varit mycket kritisk till samma typ av arbetsmetoder som Tomas Jönsson från Tullverket nu gjort sig skyldig till är ett tecken på att vi kan agera i tid innan flera resenärer på Arlanda drabbas. Det är pinsamt för Sverige att vi ännu än gång ska behöva skämma ut oss internationellt för att vi eventuellt vill försvara en människa i Tomas Jönsson som olagligt tvingar människor på Arlanda att visa sina snoppar och rumpor.

Vill vi verkligen välkomna turister i Sverige till Tomas Jönsson? Självklart vill vi inte det. Det är en skam att människor som valt att resa till Sverige som turister ska behöva visa sina snoppar och rumpor för en tulltjänsteman som inte har koll på svensk lagstiftning.

Ska vi låta Tomas Jönsson arbeta kvar som tulltjänsteman eller ska vi agera i tid? Vi ska agera i tid! Det är nu upp till Tullverket att agera med de uppgifter som nu finns tillgängliga om Tomas Jönsson.

Vi har det på svart och vitt – Tomas Jönsson vet inte att han behöver svensk lagstiftning att luta sig mot när han begår rättsvidriga övergrepp på Arlanda. Och nu när vi vet att han tvingar semesterfirande svenskar och turister att klä av sig nakna på Arlanda utan någon lagstiftning att luta sig mot så har vi möjlighet att agera i god tid innan fler människor faller offer för detta olagliga och rättsvidriga övergrepp.

Det ligger nu helt på oss att se till så kompetenta människor också arbetar på Arlanda. Vi kan inte ha tulltjänstemän i Sverige som tycker det är helt i sin ordning att välkomna turister och svenskar till Sverige genom att be dessa att visa sina penisar och rumpor så som Tomas Jönsson rapporterats ha gjort.

Avskeda Tomas Jönsson och återställ den respekt vi behöver visa våra turister. Det är extremt pinsamt för Sverige att Tomas Jönsson ens får möjligheten att välkomna våra turister på detta rättsosäkra och vidriga sätt.