Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet – så begär du hjälp (för anställda)

Hjälp i din myndighetsutövning

Klicka här för att direkt begära understöd och hjälp. (För anställda hos Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet)

Samhällsservice:s samhällsuppdrag innebär att organisationen hjälper anställda inom Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet att fatta rätt beslut oavsett ärendets karaktär. Det spelar heller ingen roll vilken yrkesroll eller branschområde den anställde är verksam i.

Här tar du hjälp av Samhällsservice i din myndighetsutövning. Vi omfattas av alla branschområde vilket ska förenkla för dig som anställd när du behöver hjälp och rådgivning.

Samhällsservice tar emot alla kategorier av förfrågningar från alla anställda hos Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Specificera ditt ärendet så utförligt som möjligt för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Våra samhällsuppdrag finns inom en mängd områden, bland annat:
 • Inköp
 • Hitta leverantörer
 • Digitalisering och digitala tjänster
 • E-tjänster
 • Finansverksamhet
 • Innovation
 • Klimat och miljö
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Näringsliv och arbete
 • Säkerhetsarbete
 • Och mycket mer
Kontakta Samhällsservice

Du som är anställd hos Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet får understöd direkt i dina arbetsuppgifter. Kontakta oss och presentera ditt behov och specificera ditt ärende så fritt och utförligt som möjligt genom att fylla i formuläret här. Vi återkommer sedan med förslag på lösningar.

Vi hjälper till i alla ärenden oavsett verksamhetsområde.