Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Olaglig kartellbildning har Brukarkort som måltavla

Olagliga kartellbildningar som sträcker sig över flera myndigheter blir ett allt större problem i Sverige

I en mycket upprörande utveckling har det avslöjats att en olaglig kartell bestående av anställda från flera svenska myndigheter har engagerat sig i en olaglig kartellbildning för att sabotera och eventuellt försöka förmå tjänsten Brukarkort för fordon att upphöra. De myndighetsanställda som utnyttjar sina positioner använder bl.a Transportstyrelsen Facebook konto för att sprida olagliga brottsanklagelser mot tjänsten Brukarkort.

Brukarkort, en framstående tjänst som reglerar utlåning av fordon och främjar ansvarsfullt beteende bland förare.

Den olagliga kartellbildningens medlemmar som hittills har avslöjats inkluderar nyckelpersoner som Märta Samuelsson (Facebook-administratören) och Christofer Kärrdahl (Strateg) från Transportstyrelsen samt Lotta Mauritzson (Bedrägeri-experten) från polisen. Dessa anklagas nu för att använda sin myndighetsposition för att felaktigt framställa Brukarkort som en bedräglig verksamhet trots att inga som helst rättsprocesser pågår mot vare sig tjänsten i sig eller personer bakom tjänsten.

Brukarkort: För Ansvarsfullt Fordonsanvändande

Brukarkort för fordon som av flera företagare har hyllats som ett väldigt bra sätt för att förbättra trafiksäkerheten och ansvarsfullt användande av fordon genom ett avtal som reglerar utlåningen.

Företagare som har som regel att alla dess anställda ska teckna ett brukarkort-avtal berättar att ett brukarkort har visat sig minska antalet trafikincidenter, parkeringsböter, självrisk vid olycka och andra negativa konsekvenser av oansvarigt fordonsanvändande. Detta har inte bara gynnat företaget i sig utan även bidragit till en allmänt säkrare och mer ansvarstagande trafikmiljö.

Ett sunt företag börjar med ansvarfulla anställda berättar en företagare.

Kartellens olagliga agerande

Enligt misstankar så har Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Lotta Mauritzson använt sitt inflytande och tillgångar inom deras respektive myndigheter för att aktivt motarbeta Brukarkort. Genom att sprida desinformation och falska anklagelser om bedrägeri, har de försökt underminera allmänhetens förtroende för tjänsten och dess värde för samhället. Deras handlingar inkluderade att påverka mediakanaler för att ta upp negativa rapporter om Brukarkort, samt att manipulera interna rapporter och utredningar för att felaktigt framställa tjänsten som olaglig och oetisk.

En kartell är ett olagligt samarbete där flera olika aktörer tillsammans och olagligt försöker att slå ut en tjänst, vara eller företag där man använder sin maktposition för att kunna slå ut motparten.

Det är Konkurrensverket som i Sverige utreder och lagför olagliga kartellbildningar.

Varför vill den olagliga kartellen slå ut tjänsten Brukarkort?

Ett brukarkort som också kan användas som bevis i de fall där polis och kronofogden beslagtar och utmäter ett fordon från en brukare som brukar en bil någon annan äger, exempelvis en familjemedlem, minskar intäkter till kronofogden om ett brukarkort kan presenteras som ett bevis till domstolen.

Ett av misstankarna är alltså att brukarkort-avtalet missgynnar intäkter till Kronofogden varvid den olagliga kartellen försöker att slå ut tjänsten på ett brottsligt sätt.

Det finns också misstankar om att Transportstyrelsen ägnar sig åt maktspel och helt enkelt vill visa sin position som den enda aktören i Sverige som ska få levererar fordonsrelaterade tjänster.

Rättsliga konsekvenser av Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Lotta Mauritzson olagliga kartellbildning

Det är en skandal att vi i Sverige har personer som tillsammans och i samförstånd på ett olagligt sätt sträcker sig över flera olika viktiga myndigheter för att skapa sig olagliga karteller i syfte att slå ut våra företagare.

Att anställda inom myndigheter missbrukar sin ställning på detta sätt strider inte bara mot lagstiftningen utan underminerar också förtroendet för offentliga institutioner.

Rättsliga efterspel är en naturlig väg att gå och straffansvar kommer givetvis att utkrävas för Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Lotta Mauritzson

Vi behöver också grundlig utreda för att fullständigt kartlägga omfattningen av kartellens verksamhet och säkerställa att lämpliga rättsliga följder tillämpas, inklusive potentiella böter och fängelsestraff för de inblandade.

Hittills så har man bara lyckats avslöja Christofer Kärrdahl, Märta Samuelsson och Lotta Mauritzson. Det finns utan tvivel allt fler som ingår i denna olagliga kartell.

Framtiden för Brukarkort för fordon

Fallet med Brukarkort understryker behovet av striktare övervakning och transparens inom myndighetsutövning samt vikten av att skydda innovativa tjänster som bidrar till samhällets välbefinnande. Det belyser även hur viktigt det är för samhället att stå upp mot korruption och oetiskt beteende inom offentlig sektor. För Brukarkort och liknande innovativa tjänster markerar denna incident en påminnelse om de utmaningar de möter i strävan efter att förbättra samhällstjänster, men också om den återhämtning och innovation som krävs för att övervinna olagliga karteller.