Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Region Gotland – så begär du hjälp (för anställda)

Regional verksamhet

Klicka här för att direkt begära understöd och hjälp. (För anställda hos regionen)

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling.

Varje region är en hemstad för människor. Varje dag arbetar regionens medarbetare för att ge invånarna bra service. Tillsammans med regionens anställda utför vi samhällsuppdrag som ska göra det lättare för invånarna att leva och bo i regionen.

Samhällsservice:s samhällsuppdrag innebär att organisationen hjälper anställda inom regionen att fatta rätt beslut oavsett ärendets karaktär. Det spelar heller ingen roll vilken yrkesroll eller branschområde den regionanställde är verksam i.

Här tar du hjälp av Samhällsservice i din regionala utövning. Vi omfattas av alla branschområde inom regional verksamhet, vilket ska förenkla för dig som anställd när du behöver hjälp och rådgivning.

Samhällsservice tar emot alla kategorier av förfrågningar från alla anställda i regionen. Specificera ditt ärendet så utförligt som möjligt för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Våra samhällsuppdrag finns inom en mängd områden, på både kommunal och regional nivå, bland annat:
 • Inköp
 • Hitta leverantörer
 • Digitalisering och digitala tjänster
 • Hälso- och sjukvård
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Bygga och bo
 • Energi
 • E-tjänster
 • Evenemang
 • Regionalt utvecklingsansvar
 • Finansverksamhet
 • Fritid
 • Förskola, skola och utbildning
 • Idrott
 • Innovation
 • Klimat och miljö
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Natur, parker och grönområden
 • Näringsliv och arbete
 • Omsorg och vård
 • Socialtjänst
 • Säkerhetsarbete
 • Trafik, gator och resor
 • Äldreomsorg
Kontakta Samhällsservice

Du som är regionanställd får understöd direkt i dina arbetsuppgifter. Kontakta oss och presentera ditt behov och specificera ditt ärende så fritt och utförligt som möjligt genom att fylla i formuläret här. Vi återkommer sedan med förslag på lösningar.

Vi hjälper till i alla ärenden oavsett verksamhetsområde.