Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Resa med medicin till annat land – skaffa ett läkemedelsprotokoll

När du ska resa utomlands med medicin bör du ta med dig ett läkemedelsprotokoll, ta med medicin i originalförpackningarna tillsammans med namnetiketterna. Detta förenklar för tulltjänstemän vid kontroll. Medicin som du ska ta med dig ska vara för personligt bruk och vara för självmedicinering. Länder har inreseregler när du bär med dig medicin. Läs mer om vad som gäller här.

Här beställer du läkemedelsprotokoll för utlandsresa.

Tänk på att det är ditt ansvar att kontrollera att du får ta med dig medicin du bär in i ett annat land. Olika länder har olika regler, vilket innebär att du själv måste kontrollera att just din medicin inte anses vara olaglig medicin eller bedöms vara narkotika. Detta gäller även om du har fått medicinen utskriven av läkare i Sverige.

Normalt sätt kan du ta med dig nästan all medicin i andra länder så länge du kan visa en sammanställning i ett läkemedelsprotokoll. Du ska kunna bevisa att medicinen är för personligt bruk och att de är till för att medicinera mot din sjukdom.

Använd ett läkemedelsprotokoll och ta med originalförpackningarna

Kom ihåg att det är till din fördel om du har med dig din medicin i originalförpackningarna med namnetiketterna kvar tillsammans med ett läkemedelsprotokoll. Om du bär med dig din medicin på det sättet blir det svårt för någon att ifrågasätta om medicinen har skrivits ut av läkare för din sjukdom.

Om du inte har med dig medicinen enligt ovan beskrivning kan tulltjänstemän ifrågasätta medicinen och kontrollera närmare om det skulle vara fråga om illegala droger.

Så skaffar du läkemedelsprotokoll för utlandsresa
  1. Fyll i alla uppgifter hos officiella Utrikesgruppen här
  2. Ladda ner och skriv ut läkemedelsprotokollet
  3. Ta med dig protokollet till destinationen och visa upp på begäran