Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Skaffa fullmakt bil utomlands från officiella Utrikesgruppen

När du ska köra någon annans bil utomlands är det viktigt att du tänker på att länder kräver att du visar upp en fullmakt. Du ska visa upp fullmakten och kunna styrka att ägaren av bilen gett sin tillåtelse till att du får köra bilen i ett annat land. Om du blir stoppad av utländsk polis och inte kan visa upp fullmakten kan utlåningen ifrågasättas och i värsta fall kan bilen beslagtas eller så kan du nekas inträde i landet.

Om du blir kontrollerad av myndigheter vid in- eller utresa ur landet är det alltid bra om du kan bevisa att den bil du framför har lånats ut till dig på ett lagligt sätt. Det finns flera orsaker till varför myndigheter i olika länder vill se att du har en fullmakt. En orsak är att om bilen importeras ska skatter betalas, en annan orsak är att man vill minimera riskerna med att stulna fordon kommer in i andra länder.

Du skaffar en fullmakt för att köra någon annans bil hos officiella Utrikesgruppen. I fullmakten ska du ange vem som är ägaren och vem eller vilka som ska köra bilen. Du ska även ange under vilken period utlåningen av bilen ska äga rum.

Så skaffar du tillståndet för att köra annans bil
  1. Skaffa fullmakten online här
  2. Fyll i ägarens uppgifter
  3. Fyll i uppgifter om vem/vilka som ska köra bilen
  4. Ange destinationer och tid för utlåning
Efter att du har fyllt i uppgifterna

När du har fyllt i samtliga uppgifter som krävs ska du betala och ladda ner tillståndet som ägaren av bilen ger till den som ska låna bilen. Skriv ut handlingen och glöm inte att ägaren av fordonet måste skriva under fullmakten för att den ska vara giltig.

Du ska ha med dig fullmakten under tiden du kör bilen utomlands. Visa upp tillståndet till den tjänsteman vid myndigheter i andra länder som efterfrågar det.