Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Vilka är vi?

Vilka är vi?

Samhällsservice understödjer anställda inom kommun och region. För att det ska vara möjligt har vi tagit till vara på konkurrenskraftiga kommunala och regionala produkter, tjänster och sociala relationer inom alla branschområden. Vi är en privat aktör som förfogar över en bred marknadskunskap, synnerligen inom den privata sektorn. Det ger oss många fördelar som vi använder tillsammans med kommuner och regioner.

När anställda inom kommun eller region realiserar sina arbetsuppgifter och slutför uppdrag tillsammans med Samhällsservice distribueras välstånd till samhället tillsammans med goda interna resultat.

Samhällsservice idkar goda framsteg genom ständig uppdatering av konkurrenskraftiga produkter, tjänster och sociala kontakter inom den privata sektorn. Genom att disponera över ett brett sortiment inom alla branschområden som finns på kommunal och regional nivå ser vi till att vara en bidragande orsak till välstånd.

Vill du komma i kontakt med Samhällsservice gör du det enklast genom att presentera ditt behov så utförligt som möjligt. Du kan skicka ett e-postmeddelande till oss via formuläret.